2019/2 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021

Uveřejněno na webových stránkách dne: 15.1.2019
Usnesením Rady města Tachova č. 63 ze dne 19.12.2018 byl schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 108.