Příprava ke státní maturitě - Matematika

Objednat
Cena 1 850,00 KčUzávěrka 3. únor 2020Zahájení 10. únor 2020, 16.30Ukončení 20. duben 2020, 18.00

Trvání: Dlouhodobé

Rozsah: 10 x 90 min.

Termín konání: Pondělky 16.30 - 18.00 hod.

Lektor: Mgr. Renáta Koubková

Akreditace: ne

Obsah kurzu - Příprava ke státní maturitě - matematika:

1. Číselné množiny
2. Algebraické výrazy
3. Rovnice a nerovnice
4. Slovní úlohy
5. Funkce – lineární, lineární lomená a kvadratická
6. Funkce – exponenciální, logaritmické a goniometrické
7. Rovnice a nerovnice – exponenciální, logaritmické a goniometrické
8. Posloupnosti a finanční matematika
9. Planimetrie
10. Stereometrie
11. Analytická geometrie
12. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika