Kros-kulturní výměna ve výtvarném umění

Kros-kulturní výměna ve výtvarném umění
Termín:začátek čtvrtek 07. prosinec 2017 od 08.00 hodkonec čtvrtek 07. prosinec 2017 do 11.30 hod
Typ události:Seminář
Vstupné:649(včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
Kde:REVISŠkolní 1094, Tachov 34701GPS: 49.801086N, 12.631885E
Kontakt:tel: 374 774 400email: info@revis-tachov.cz

Pedagogičtí pracovníci získají znalosti v oblasti kros-kulturní výměny mezi Západem a jinými kulturami, seznámí se s historií kros-kulturních vztahů a jejich vlivy na Západní (evropské) výtvarné umění. To jim umožní hlubší pochopení vzájemné kulturní provázanosti v širších souvislostech i v kontextu současné globalizace a zvýší jejich kompetence interpretovat či zprostředkovat prožitek z výtvarného umění žákům

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G

LEKTOR: Mgr. Jan DOLEJŠ

lektor Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň, člen Unie výtvarných umělců Plzeň, aktivní výtvarník

PŘIHLÁŠKY: do 30. 11. 2017

OBSAH:

Charakteristiky kulturní výměny mezi odlišnými kulturami v oblasti výtvarného umění
Evropa a svět islámu:
Maurové v Andalusii a kulturní kontakty s Maghrebem, perské a turecké vlivy v Evropě, kulturní import v době britského impéria
Evropa a Dálný východ:
Kontakty s Čínou, porcelán; japonský dřevořez, keramika a tradiční architektura jako inspirační zdroje, zen a Bauhaus, inspirace textilním uměním Indonésie
Evropa a Afrika:
Umění černé Afriky a sběratelé v řadách moderních umělců, Picassova sbírka
Vliv exotických kultur při formování slohů a uměleckých směrů na Západě v průběhu 19. a 20. století.
Orientalismus, malíři na cestách
Současné výhledy
Export západních koncepcí na východ a jejich vliv tam
Regionální kulturní tradice v době globalizace