Chránění živočichové Tachovska a CHKO Český les a problémy jejich ochrany

Chránění živočichové Tachovska a CHKO Český les a problémy jejich ochrany
Termín:začátek středa 07. březen 2018 od 08.00 hodkonec středa 07. březen 2018 do 12.30 hod
Typ události:Seminář
Vstupné:749(včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
Kde:REVISŠkolní 1094, Tachov 34701GPS: 49.801086N, 12.631885E
Kontakt:tel: 374 774 400email: info@revis-tachov.cz

Účastníci získají, případně si zopakují a doplní znalosti o ochranářsky významných živočiších v uvedené oblasti. Seznámí se s problémy jejich ohrožení civilizačním procesem a s možnostmi jejich záchrany. Výsledně by si měli účastníci utvořit svůj vlastní specifický názor na význam ochrany přírody a na to, do jaké míry je vhodné požadavky ochrany přírody respektovat při střetech s našimi hmotnými nároky. Nejde o to imputovat účastníkům nějaké obecné názory, ale dát jim dost znalostí, aby si názor kvalifikovaně utvořili sami.

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G, SOŠ, SOU

LEKTOR: RNDr. Pavel ŘEPA

zoolog Muzea Českého lesa v Tachově

PŘIHLÁŠKY: do 28. 2. 2018

OBSAH:

Chráněné druhy ptáků
Chráněné druhy ostatních obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, savci)
Speciální druhová ochrana – záchranné programy
Základní strategie ochrany přírody, význam druhové ochrany a ochranných opatření obecné ochrany krajiny
Doporučené lokality k sledování chráněných druhů