VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU pro ostatní (cena s DPH)

Objednat
Cena 3 630,00 Kč Uzávěrka 27. září 2021 Zahájení 5. říjen 2021, 08.30 Ukončení 5. říjen 2021, 13.45

Trvání: Jednorázové

Rozsah: 6x 45 min.

Termín konání: Úterý

Lektor: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

Akreditace: ano

Cílem semináře je seznámení se se společensky odpovědným zadáváním, které je podle zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 povinné, a to i při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zákon o zadávání veřejných zakázek nově stanovuje povinnost, bude-li to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné, při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

NÁZEV SEMINÁŘE:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A POVINNOST SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ


TERMÍN: ÚTERÝ 5.10.2021

OD – DO: 8.30 – 13.45 hod.

LEKTOR: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM je přední specialistkou v oblasti práva veřejných zakázek a odbornicí na elektronické veřejné zakázky

OBSAH:

1. Zákon o zadávání veřejných zakázek, tvorba zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběr dodavatele
2. Veřejná zakázka malého rozsahu a její zadání podle zásad
3. Společensky odpovědné zadávání a příklady z praxe
4. Diskuze

CENA:

3 630 Kč s DPH pro ostatní  (vč. občerstvení – káva, čaj, minerálka, snack, oběd)