2020/2 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022

Uveřejněno na webových stránkách dne: 14.1.2020
Usnesením Rady města Tachova č. 704 ze dne 18.12.2019 byl schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 108.