2020 - 2022 Učíme se Greenbelt / Wir lernen das Grüne Band kennen

 

 

 

Naše středisko realizuje od 1.4.2020 do 31.12.2022 projekt "Učíme se Greenbelt", registrační č. 295.
Tento projekt byl podpořen z grantu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.
Naše středisko je hlavním partnerem projektem, dalším partnerem je Via Carolina – Goldene Straβe e. V.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit oblast Greenbeltu v rámci nových venkovních návštěvnických areálů v Tachově a Bärnau, které budou populárně naučnou formou poskytovat různé druhy informací o zeleném pásu a dlouhodobě přinesou do podvědomí obyvatel regionu poznání o nutnosti zachování a ochrany území Greenbeltu. Doplňkovým cílem je vytvořit nástroje pro výuku a vzdělání pro společné česko-bavorské poznávání přeshraničního regionu a zároveň tyto nástroje rozšířit do škol. Přidanou hodnotou bude společné užívání těchto nástrojů, přičemž se budou posilovat česko-bavorské vztahy na školní úrovni.

Doba trvání projektu

1.4.2020 – 31.12.2022

Výstupy projektu

Vytvoření tištěných materiálů
• Dvojjazyčná nástěnná mapa
• Dvojjazyčný tahák – záložka do knihy
Instalace nových zařízení
• Vybudování venkovního areálu s odpočívadly
• Informační panely s dvojjazyčnými texty
• herní prvky
• socha vlka
• ukázka „zaniklé obce"
Propagace regionu
• Distribuce vytvořených tištěných materiálů
• Česko-bavorská setkání
Vzdělávací program
• Vzdělávací program pro 1. i 2. stupeň žáků ZŠ

Partneři projektu:

1. REVIS, p.o. (hlavní partner projektu)
2. Via Carolina – Goldene Straβe e. V. (partner projektu)