Základní informace

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit oblast Greenbeltu v rámci nových venkovních návštěvnických areálů v Tachově a Bärnau, které budou populárně naučnou formou poskytovat různé druhy informací o zeleném pásu a dlouhodobě přinesou do povědomí obyvatel regionu poznání o nutnosti zachování a ochrany území Greenbeltu. Dalším cílem je vytvořit nástroje pro výuku a vzdělání pro společné česko-bavorské poznávání přeshraničního regionu a zároveň tyto nástroje rozšířit do škol. Přidanou hodnotou bude společné užívání těchto nástrojů, přičemž se budou posilovat česko-bavorské vztahy na školní úrovni.

V rámci společné přípravy a realizace projektu jsou plánovány následující aktivity:

1) Vybudování nových objektů s tématikou přírodního a kulturního dědictví v oblasti zeleného pásu

Vybudování venkovního areálu REVIS: zahrnuje vybudování mlatové cesty, osazení 5 ks hmatových reliéfů s reliéfy flóry a fauny zeleného pásu, osazení 3 ks informačních panelů, osazení realistické sochy vlka obecného (symbolu divoké přírody), vybudování drobné expozice zaniklé obce, osazení 2 parkových laviček a odpadkového koše.

Vybudování venkovního areálu Bärnau: zahrnuje vybudování vodního biotopu na řece Waldnaab, rozšíření řeky do slepého ramena s útočištěm pro obojživelníky, pochozího dřevěného chodníku, vytvoření geobiotopu s útočištěm pro plazy a obojživejníky, osazení informačních panelů s tématikou zeleného pásu Evropy.

Oba volně přístupné areály budou plnit fuknci odpočinkovou a naučnou.

2) Aktivity v oblasti vytváření povědomí a propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví v oblasti zeleného pásu
Česko-bavorská setkání zástupců rozvoje regionu (1x v ČR, 1x v DE): setkání slouží k propagaci výstupů projektu a jednotlivých aktuálních výstupů projektových partnerů, k výměně informací, networkingu a napojení na stávající informační a propagační strukturu.

Dny čeko-bavorské spolupráce: realizace slavnostního otevření Venkovního areálu REVIS a Venkovního areálu Bärnau.

3) Realizace programu pro české/bavorské školy: program pro školy zahrnuje populárně naučný tří dílný program pro 1. stupeň a i pro 2. stupeň ZŠ (1. část přednáška, 2. část hra, 3. část diskuse) v zázemí venkovních areálů REVIS a Bärnau.

4) Vytvoření nového tištěného materiálu
V rámci projektových aktivit budou vytvořeny vzdělávací pomůcky v podobě nástěnné vzdělávací mapy a taháku – záložka do knihy, obojí s tématikou Zeleného pásu Evropy.

Partneři projektu

Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace, Tachov
Via Carolina – Goldene Straβe e. V

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Shrnutí rozpočtu projektu (všichni partneři)

Celkové způsobilé výdaje (předpoklad)     93.228,31 €
Dotace z EU (předpoklad)                        79.244,06 €
Národní spolufinancování (předpoklad)     13.984,25 €