2014 - 2015 Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje

 

Naše středisko realizovalo v období od 1.2.2014 do 30.6.2015 projekt "Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje" č. CZ.1.07/3.2.02/05.0046, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cíle projektu:

Cílem tohoto projektu byl rozvoj dalšího vzdělávání s důrazem na provázanost s dalšími oblastmi rozvoje Evropské unie - cestovní ruch, životní prostředí, informační technologie. Prvním dílčím cílem projektu byl nově vytvořený vzdělávací program pro průvodce po přírodních a kulturně - historických lokalitách na území Plzeňského kraje. Tento nově vzniklý vzdělávací program doplní stávající nabíku vzdělávání v oblasti cestovního ruchu o regionální linii a podpoří rozvoj šetrného cestovního ruchu na území Plzeňského kraje.

Druhým dílčím cílem projektu bylo proškolení skupiny dvaceti průvodců, kteří jsou schopni nastudovat a zorganizovat vycházku do přírody či historické lokality Plzeňského kraje, orientují se v terénu a budou umět zacházet s mapou, busolou, PDA a GPS zařízením, mají základní povědomí o regionální a environmentální problematice. Umí komunikovat s různými druhy klientů a mají základní povědomí o přírodních vědách či regionální historii a kultuře.

Třetím dílčím cílem bylo vytvoření ucelené metodiky - tištěné brožury, která slouží jako příručka pro průvodce místní krajinou Plzeňského kraje. Tato příručka obsahuje základy všech modulů zmiňovaného vzdělávacího programu a praktické rady a tipy zdůrazňující jak
postupovat v konkrétních situacích v určitých lokalitách.

Dlouhodobým cílem tohoto projektu bylo vylepšení celkové situace České republiky i Evropské unie v rámci celosvětové konkurence.

Doba trvání projektu:

01.02.2014 - 30.06.2015

Partner projektu:

MAS Zlatá cesta, o. p. s.

 

Harmonogram klíčových aktivit:

únor 2014 – duben 2015        Tvorba vzdělávacího programu
květen 2014 – květen 2015    Pilotní ověření vzdělávacího programu
březen 2015 – červen 2015    Tvorba metodické příručky
 

Webové stránky na e-learningovou část vzdělávacího programu:

http://www.elearning-revis.cz/

Výstupy projektu:

  • vzdělávací program pro průvodce místní krajinou Plzeňského kraje
  • zpráva od účastníků pilotáže ke každému pilotovanému modulu
  • tištěná metodická příručka pro průvodce místní krajinou Plzeňského kraje

 

Kontakty na realizační tým:

Ing. Markéta Podlesná
Manažerka projektu
VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ MÍSTNÍ KRAJINOU PLZEŇSKÉHO KRAJE
č. CZ.1.07/3.2.02/05.0046
tel.: +420 374 774 412
GSM: +420 775 744 827
e-mail: podlesna@revis-tachov.cz

Martina Strnadová
Finanční manažerka projektu
VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ MÍSTNÍ KRAJINOU PLZEŇSKÉHO KRAJE
č. CZ.1.07/3.2.02/05.0046
tel.: +420 374 774 411
GSM: +420 775 744 481