2018 - 2021 Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě / Bayern und Böhmen an der Goldenen Straße

 

 

Naše středisko realizuje od 1.3.2018 do 28.2.2021 projekt "Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě", registrační č. 231.
Tento projekt byl podpořen z grantu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.
Hlavním partnerem projektu je MAS Zlatá cesta, o.p.s., dalšími partnery jsou Město Tachov a Via Carolina, e. V.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth a svobodného okresního města Weiden, které jsou propojené historickou zlatou cestou.
Projektem řešená destinace představuje oblast Českého lesa a Hornofalckého lesa s vysokou ekologickou hodnotou, která je součástí tzv. "zeleného pásu Evropy". Cílem projektu je tento společný kulturní a přírodní prostor zhodnotit a propagovat pomocí přeshraničně koordinovaných marketingových aktivit partnerů.

Doba trvání projektu

01.03.2018 - 28.02.2021

Výstupy projektu

Vytvoření tištěných materiálů
• Turistické balíčky
• Informační skládačka s mapou území
• Publikace nabízející nejkrásnější výlety v regionech Tachov, Tirschenreuth a Neustadt
• Přenosná zážitková karta (možnost soutěžit o ceny)
• Dvojjazyčný magazín

Instalace nových zařízení
• Interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu
• Samoobslužná foto místa (Fotopointy)
• Venkovní zastřešená expozice
• Značení části trasy historické Zlaté cesty

Propagace regionu
• Distribuce vytvořených tištěných materiálů
• Rozšíření nabídky webové prezentace
• Inzerce v tisku
• Natočení a opakované vysílání TV spotu v regionálních TV
• Účast na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích

Partneři projektu

1. MAS Zlatá cesta, o.p.s. – hlavní partner projektu
2. Město Tachov
3. Via Carolina - Goldene Straße e.V.

Do projektu jsou také zapojeni asociovaní partneři.
Tito partneři se přímo nepodílí na realizaci projektu, ale mají např. zájem na výstupech projektu nebo projekt v obecné rovině podporují.
Těmito partnery jsou:
Okres Neustadt a.d. Waldnaab
Okres Tirschenreuth
Město Weiden