2018 - 2020 Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň / Die Naturgeschichte des Grenzgebirges zwischen Heiligenberg und Tillenberg

 

 

Naše středisko realizuje od 1.4.2018 do 31.3.2020 projekt "Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň", registrační č. 235.
Tento projekt byl podpořen z grantu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.
Hlavním partnerem projektu je GEOPARK Bayern-Böhmen e. V., dalšími partnery jsou Město Tachov a Gemeinde Neualbenreuth.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj místního geoturismu, šíření informací o místních možnostech geoturistiky a její propagace v regionu pro širokou laickou i odbornou veřejnost, napříč věkovým spektrem populace. Cílem je také posílení povědomí o krásách přírodního dědictví hraničních hor a zpřístupnění tohoto přírodního a kulturního dědictví.

Doba trvání projektu

1.4.2018 – 31.3.2020

Výstupy projektu

Vytvoření tištěných materiálů
• Dvojjazyčná tištěná brožura
• Dvojjazyčné pracovní listy pro žáky 1. a 2. stupně základních škol

Instalace nových zařízení
• Značení nové naučné stezky
• Informační panely s dvojjazyčnými texty
• Dřevěný altán
• Odpočívadla
• Dřevěné herní prvky

Propagace regionu
• Distribuce vytvořených tištěných materiálů
• Výlety do nově zpřístupněných lokalit
• Inzerce v tisku

Partneři projektu

1. GEOPARK Bayern-Böhmen e. V. – hlavní partner projektu
2. Město Tachov
3. Gemeinde Neualbenreuth