Naučná stezka Světecký vrch

Jedním z hlavních cílů projektu „Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň" bylo vybudování nové naučné stezky, která se veřejnosti zpřístupnila dne 26.3.2019. Stezka je zaměřena na místní geologii a je koncipována jako výlet do historie Země. Stezka je dlouhá necelé tři kilometry, je na ní umístěno 8 dřevěných stojanů s informačními tabulemi, dvě parkové lavičky, betonový hmatový reliéf v podobě zkameněliny trilobita a dřevěná prolézačka ve tvaru dinosauří lebky. V polovině cesty naučné stezky si návštěvníci mohou odpočinout v dřevěném altánu. Celou trasou stezky návštěvníky provází oblíbené komiksové postavy, které vypráví svůj příběh a mají i různé úkoly pro badatele. Důvodem pro vybudování stezky právě na Světeckém vrchu bylo nejen zpřístupnit lokalitu a vyzdvihnout v povědomí návštěvníků její unikátnost, ale zejména také poskytnout seznámení s místní geologií a historií, a to populárně – naučnou formou. V minulých stoletích totiž hrála právě tato lokalita významnou úlohu. A jakou? To se dozvíte, když si stezku projdete. Přejeme Vám příjemný výlet nejen do historie Země.

 

Stezka je dlouhá necelé 3 kilometry, prochází středně náročným terénem a není vhodná pro kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu. Stezka je součástí hospodářského lesa, kde probíhá těžba. Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu. Vstup je na vlastní nebezpečí.