2011 - 2013 Podnikání pro život

Naše středisko realizovalo v období od 1.12.2011 do 31.1.2013 projekt "Podnikání pro život" č. CZ.1.07/1.1.12/04.0017, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu byla podpora rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností a sociální kompetence 100 žáků základních škol a 200 učňů středních odborných škol v Plzeňském kraji. Projekt byl zacílen na usnadnění rozhodování žáků při volbě povolání, resp. na zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Doprovodným cílem bylo vytvoření výukových materiálů, které budou využívány ve výuce i po skončení projektu a které budou sloužit k rozvoji podnikatelských znalostí žáků.
Dalším cílem bylo začlenit do tvorby a hodnocení vzdělávacího programu 16 učitelů, kteří získali informace, jak vyučovat téma podnikavosti, a obdrželi praktická cvičení jako podporu výuky. Díky proškolení jsou učitelé schopni přistupovat inovativně k danému tématu a včlenit jednotlivá témata do běžné výuky na ZŠ a SOŠ.

Doba trvání projektu:

01.12.2011 - 31.3.2013

Zapojené školy z Plzeňského kraje:

  • ZŠ Bor
  • ZŠ Planá (náměstí Svobody)
  • ZŠ Stříbro, (Gagarinova)
  • ZŠ Tachov (Kostelní)
  • ISŠŽ Plzeň
  • SOU Planá
  • SŠ Bor
  • SŠ Kralovice

Klíčové aktivity:

01 TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZŠ A SOŠ

02 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

03 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO UČNĚ SOŠ

04 HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZE STRANY PEDAGOGŮ EVALUÁTORŮ

05 TVORBA METODICKÉHO PORTÁLU "PODNIKÁNÍ PRO ŽIVOT"

Výstupy projektu:

V rámci projektu vznikly tři nové produkty. Jedná se o vzdělávací program pro ZŠ, vzdělávací program pro SOŠ a metodický portál www.podnikaniprozivot.cz.