Pohybové aktivity

Aktuální nabídka pohypových kurzů.

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKY

•    Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.

•    Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz (po výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.

•    Nepřihlášeným účastníkům nebude umožněn vstup na akci.
•    Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.

PLATBY  

•    Do data uzávěrky je nutné také akci zaplatit – a to buď hotově či převodem.
•    Pokyny k platbám jsou uvedeny na přihlášce.


PRŮBĚH    

•    Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen – leden, únor – červen).
•    Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
•    Pokud na určený den připadá státní svátek, kurz se daný týden nekoná.
•    Kurz většinou zahrnuje 15 lekcí po 60 min., celkem 15 hod. (pokud není uvedeno jinak).

   
MÍSTO    

•    Veškeré pohybové aktivity se konají v tělocvičně vzdělávacího střediska REVIS (Školní 1094, Tachov).

 

ÚČASTNÍCI: 

•    Pohybové kurzy mají na toto pololetí výjimečně maximálně 9 osob
•    Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.

 

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky našich akcí, že pokud budou uplatňovat námi vydané daňové doklady (prodejka – platba v hotovosti, faktura – platba převodem na účet) v dalších institucích (např. ve firmě, ve zdravotní pojišťovně, atd.), musí vyplnit a uhradit přihlášku pro každého účastníka zvlášť. Pozdější opravy na daňových dokladech již nebudou možné!