Pohybové aktivity

 

Přijďte si s námi zpříjemnit léto!

 

Řazení:
Název
  • titleNázev
  • priceCena
 

PŘIHLÁŠKY

•    Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.

•    Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz (po výběru příslušného kurzu)  nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.

•    Nepřihlášeným účastníkům nebude umožněn vstup na akci.
•    Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.

PLATBY  

•    Do data uzávěrky je nutné také akci zaplatit – a to buď hotově či převodem.
•    Pokyny k platbám jsou uvedeny na přihlášce.


PRŮBĚH    

•    Letní kurzy se konají v období červenec - srpen.
•    Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
•    Pokud na určený den připadá státní svátek, kurz se daný týden nekoná.
 

MÍSTO    

•    Veškeré pohybové aktivity se konají v tělocvičně vzdělávacího střediska REVIS (Školní 1094, Tachov).

ÚČASTNÍCI: 

•    Pohybové kurzy mají maximálně 14 osob.
•    Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.

 

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky našich akcí, že pokud budou uplatňovat námi vydané daňové doklady (prodejka – platba v hotovosti, faktura – platba převodem na účet) v dalších institucích (např. ve firmě, ve zdravotní pojišťovně, atd.), musí vyplnit a uhradit přihlášku pro každého účastníka zvlášť. Pozdější opravy na daňových dokladech již nebudou možn

Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímáme POUZE e-mailem či poštou (tzn. písemně). Účast na kurzu je možné bezplatně stornovat (doručit oznámení) nejpozději do dne konání kurzu. Při pozdějším stornu účastník uhradí 100 % částky za kurz, tzn. zaplacená částka se nevrátí.
Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.