Výstupy projektu 231 Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě