Německý jazyk

 

Vyzkoušejte si test německého jazyka, abyste si snadněji mohli zvoliv úroveň kurzu.

Německý jazyk

 

Řazení:
Název
  • titleNázev
  • priceCena
 

PŘIHLÁŠKY

Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.
Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz (po výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.
Nepřihlášeným účastníkům nebude umožněn vstup na akci.
Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.

PLATBY

Do data uzávěrky je nutné také akci zaplatit – a to buď hotově či převodem.
Pokyny k platbám jsou uvedeny na přihlášce.

PRŮBĚH

Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu.
Pokud na určený den připadá státní svátek, kurz se daný týden nekoná.

MÍSTO

Veškeré akce se konají v moderně vybavených učebnách vzdělávacího střediska REVIS (Školní 1094, Tachov).

OSVĚDČENÍ

Účastníci, kteří splní 75% docházku, obdrží závěrečný certifikát o absolvování kurzu

ÚČASTNÍCI:

Jazykové kurzy mají standardně 7 až 10 osob.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.

 

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky našich akcí, že pokud budou uplatňovat námi vydané daňové doklady (prodejka – platba v hotovosti, faktura – platba převodem na účet) v dalších institucích (např. ve firmě, ve zdravotní pojišťovně, atd.), musí vyplnit a uhradit přihlášku pro každého účastníka zvlášť. Pozdější opravy na daňových dokladech již nebudou možné!

Pokud se účastník nedostaví na kurz či akci, uhrazený poplatek se nevrací.
Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme i v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.