Anglický jazyk

Aktuální nabídka kurzu anglického jazyka.

Vyzkoušejte si test anglického jazyka, abyste si snadněji mohli zvoliv úroveň kurzu.

Anglický jazyk

PŘIHLÁŠKY

 • Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.
 • Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz (po výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.
 • Nepřihlášeným účastníkům nebude umožněn vstup na akci.
 • Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.

 

 PLATBY          

 • Do data uzávěrky je nutné také akci zaplatit – a to buď hotově či převodem.
 • Pokyny k platbám jsou uvedeny na přihlášce.

 

PRŮBĚH         

 • Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen – leden, únor – červen). Ve 2. pololetí školního roku mají účastníci možnost pokračovat v návazném kurzu. V příp. jejich nepřihlášení do 2. pololetí, a tím nedosažení min. počtu účastníků ve skupině, kurz v pololetí skončí.
 • Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
 • Pokud na určený den připadá státní svátek, kurz se daný týden nekoná.
 • Kurz většinou zahrnuje 16 lekcí po 75 min., celkem 20 hod. (pokud není uvedeno jinak).

 

MÍSTO            

 • Veškeré akce se konají v moderně vybavených učebnách vzdělávacího střediska REVIS (Školní 1094, Tachov).

 

OSVĚDČENÍ

 • Účastníci, kteří splní 75% docházku, obdrží závěrečný certifikát o absolvování kurzu

 

ÚČASTNÍCI:    

 • Jazykové kurzy mají standardně 7 až 10 osob.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.

 

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme účastníky našich akcí, že pokud budou uplatňovat námi vydané daňové doklady (prodejka – platba v hotovosti, faktura – platba převodem na účet) v dalších institucích (např. ve firmě, ve zdravotní pojišťovně, atd.), musí vyplnit a uhradit přihlášku pro každého účastníka zvlášť. Pozdější opravy na daňových dokladech již nebudou možné!