Setkání na Zlaté cestě

V rámci projektu Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě bylo naplánováno celkem 5 setkání. Organizaci setkání mělo na starosti Regionální vzdělávací a informační středisko, p.o. v rámci spolupráce s Via Carolina - Goldene Straße e.V.

Setkání měla za úkol propagovat aktuální výstupy všech projektových partnerů, k výměně informací a zkušeností. Z důvodu pandemie byly poslední dvě setkání zrušeny.