Exkurze do Neualbenreuthu

Dne 25.9.2019 se v rámci česko-bavorské spolupráce uskutečnil výjezd po novém turistickém okruhu kolem Neualbenreuthu na tzv. „Neualbenreuther Blickpunkte". Účastníci exkurze se mohli seznámit s pěti novými vyhlídkovými místy s velkorysými panoramatickými výhledy. Místa jsou osazena vysoce kvalitními sedacími lavicemi a informačními tabulemi. Tabule informují o geologii (místní i pohraniční), o mladém vulkanismu, tektonice a historii osídlení. Vyhlídky byly postaveny jako bezbariérové. U příležitosti exkurze také proběhlo slavnostní uvedení vyhlídkových míst do provozu a to za přítomnosti vikáře, pro účastníky bylo připraveno občerstvení. Exkurze byla zakončena prohlídkou Sibyllenbadu (Sibyliny Lázně).