Pozvánka k účasti ve vzdělávacím programu pro školy

Tímto bychom rádi pozvali školy k účasti na dopoledním česko-německém přírodovědném vzdělávacím programu pro žáky 1. i 2. stupně základních škol. Program je zaměřený na zelený pás Evropy a zahrnuje přednášku v českém jazyce na dané téma, diskusi a tematické hry v nově vzniklém venkovním přírodovědném areálu v Tachově.
Pro účast v programu je nutná registrace. Počet přednášek je omezený, stejně tak počet žáků (nejvýše 45 osob, vč. pedagogického doprovodu).
Těšíme se na vaší účast.