Venkovní areál REVIS – přírodovědné vzdělávání

Venkovní areál REVIS vzniká jako venkovní zázemí pro přírodovědné vzdělávání. Podél okružní mlatové cesty budou rozmístěné tzv. hmatové reliéfy, které umožní poznávat klíčová témata zeleného pásu Evropy pomocí smyslů. Pro tyto reliéfy bylo vybráno téma "Živočichové a rostliny vázané na biotopy", které se prolíná do všech ostatních klíčových témat, která jsou předmětem vzdělávacího programu (programu, který je rovněž součástí projektu Učíme se Greenbelt). Toto téma je vhodné pro zpřístupňování informací o zeleném pásu Evropy pro žáky základních škol, pro něž je vzdělávací program připravován. Reliéfy akcentují vizuální zpodobnění významných a zároveň prezentačně zajímavých druhů živočichů a rostlin, které díky souvislému přírodnímu prostoru zeleného pásu Evropy osidlují území projektu (oblast Tachov - Bärnau). V areálu bude také instalována socha vlka, který je přímo symbolickým zvířetem, jež se vrátilo do území Českého lesa právě díky existenci zeleného pásu.
Na vybrané vizuální podoby reliéfů se můžete podívat ve fotogalerii.