Slavnostní otevření venkovního areálu

Dne 22.10.2021 se uskutečnilo slavnostní otevření venkovního areálu. Slavnostní otevření proběhlo za účasti projektových partnerů, médií, zástupců měst a obcí z blízkého okolí, zástupců škol i zástupci subjektů působících v oblasti cestovního ruchu, a to jak z české, tak i bavorské strany. Otevření areálu byli rovněž přítomni zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Návštěvu si nenechal ujít ani pan Ing. Josef Bernard, poslanec Poslanecké sněmovny PČR.
Součástí programu bylo představení projektu s následnou prohlídkou nově vzniklého venkovního areálu. Pro účastníky bylo připraveno drobné občerstvení a celá akce byla tlumočena do německého jazyka.