Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje

Projekt Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje č. CZ.1.07/3.2.02/05.0046 je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání průvodců po přírodních, kulturních a historických památkách v Plzeňském kraji se zvláštním důrazem na Tachovsko a oblast Českého lesa. V rámci projektu bude vytvořen vzdělávací program pro průvodce místní krajinou Plzeňského kraje, který bude následně pilotně odzkoušen. Tento vzdělávací program bude obsahovat jak e-learningovou část vzdělávání, tak i vzdělávání klasickou formou face to face. Do programu bude zařazena i výuka v terénu. Výstupem tohoto pilotního školení bude průvodce, který si sám dovede nastudovat a zorganizovat vycházku do přírody či historické lokality Plzeňského kraje, bude se orientovat v terénu, bude mít základní povědomí o regionální a environmentální problematice, bude umět komunikovat s různými druhy klientů a bude mít základní povědomí o vybraných volitelných oborech - přírodních vědách či regionální historii a kultuře. Výstupem projektu bude také metodická příručka pro průvodce.

Partner projektu:

MAS Zlatá cesta, o. p. s.

 

Harmonogram klíčových aktivit:

únor 2014 – duben 2015         Tvorba vzdělávacího programu
květen 2014 – květen 2015    Pilotní ověření vzdělávacího programu
březen 2015 – červen 2015    Tvorba metodické příručky
 

Webové stránky na e-learningovou část vzdělávacího programu:

http://www.elearning-revis.cz/

 

Kontakty na realizační tým:

Ing. Markéta Podlesná

Manažerka projektu
VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ MÍSTNÍ KRAJINOU PLZEŇSKÉHO KRAJE
č. CZ.1.07/3.2.02/05.0046
tel.: +420 374 774 412
GSM: +420 775 744 827
e-mail: podlesna@revis-tachov.cz

 

Martina Strnadová

Finanční manažerka projektu
VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ MÍSTNÍ KRAJINOU PLZEŇSKÉHO KRAJE
č. CZ.1.07/3.2.02/05.0046
tel.: +420 374 774 411
GSM: +420 775 744 481