2018/2. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020

Uveřejněno na webových stránkách dne: 12.1.2018
Usnesením Rady města Tachova č. 2107 ze dne 20.12.2017 byl schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 108.