2022/2 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024

Uveřejněno na webových stránkách dne: 10.1.2022
Usnesením Rady města Tachova č. 1700 ze dne 22.12.2021 byl schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 108.