Astronomie – obor plný zajímavostí (2013)

Již třetím rokem se bude vyučovat v budově REVISu v rámci výuky Univerzity třetího věku studijní obor Astronomie. Předmět Zajímavosti z astronomie a kosmonautiky volně navazuje na Základy astronomie vyučované v akademických letech 2011/12 a 2012/13. Tento rok se posluchači dozví různé pozoruhodnosti a zvláštnosti z astronomie a kosmonautiky, které nebylo možno zařadit do předchozích semestrů. Získané znalosti pomohou k pochopení astronomických jevů, které nás bezprostředně obklopují a z tohoto důvodu je učivo vhodné i pro zájemce, kteří v předchozích semestrech nestudovali.

Celým studijním oborem provází pan Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni. „Předmět Astronomie je jedním z našich nejoblíbenějších,“ říká koordinátorka Univerzity třetího věku Bc. Petra Ostapčuková, „a to zejména díky panu Honzíkovi, který nejen že je na danou oblast expertem, ale dokáže i velice poutavě a s nadšením přednášet.“

V zimním semestru příštího akademického roku se výuka zaměří zejména na planetu Zemi a na Měsíc. Přednášet se bude o zemětřesení, tsunami, lavinách či tornádech, tedy o všech ničivých přírodních procesech, které probíhají na naší planetě. Dalšími zajímavými tématy budou kosmické programy SSSR a USA, přistání na Měsíci a konspirační teorie týkající se kosmonautiky obecně.

Letní semestr posluchače seznámí s vynálezem dalekohledu a jeho funkcemi, Hubblovým kosmickým dalekohledem a jeho prací ve vesmíru, či s počátky amerických a ruských raketoplánů. Nevyhne se ani havarijním situacím v kosmonautice. Na poslední přednášce letního semestru bude pan Honzík vyprávět o své vlastní cestě do Číny za úplným zatměním slunce.

Pro zájemce o studium na Univerzitě třetího věku na akademický rok 2013/2014 se bude konat zápis v úterý 11.6.2013 a 10.9.2013 od 9.00 do 17.00 v budově REVISu v Tachově. Dalšími obory jsou Psychologie II, Kurz počítačů a nově obor Ochrana práv seniora. Zváni jsou všichni senioři od 55 let věku, případně mladší lidé s přiznaným invalidním důchodem.