Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě / Bayern und Böhmen an der Goldenen Straße

 

 

Naše středisko realizuje od 1.3.2018 do 28.2.2021 projekt "Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě", registrační č. 231.
Tento projekt byl podpořen z grantu Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.
Hlavním partnerem projektu je MAS Zlatá cesta, o.p.s., dalšími partnery jsou Město Tachov a Via Carolina, e. V.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth a svobodného okresního města Weiden, které jsou propojené historickou zlatou cestou.
Projektem řešená destinace představuje oblast Českého lesa a Hornofalckého lesa s vysokou ekologickou hodnotou, která je součástí tzv. "zeleného pásu Evropy". Cílem projektu je tento společný kulturní a přírodní prostor zhodnotit a propagovat pomocí přeshraničně koordinovaných marketingových aktivit partnerů.

Doba trvání projektu

01.03.2018 - 28.02.2021

Výstupy projektu

Vytvoření tištěných materiálů
• Turistické balíčky
• Informační skládačka s mapou území
• Publikace nabízející nejkrásnější výlety v regionech Tachov, Tirschenreuth a Neustadt
• Přenosná zážitková karta (možnost soutěžit o ceny)
• Dvojjazyčný magazín

Instalace nových zařízení
• Interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu
• Samoobslužná foto místa (Fotopointy)
• Venkovní zastřešená expozice
• Značení části trasy historické Zlaté cesty

Propagace regionu
• Distribuce vytvořených tištěných materiálů
• Rozšíření nabídky webové prezentace
• Inzerce v tisku
• Natočení a opakované vysílání TV spotu v regionálních TV
• Účast na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích

Partneři projektu

1. MAS Zlatá cesta, o.p.s. – hlavní partner projektu
2. Město Tachov
3. Via Carolina, e. V.

Do projektu jsou také zapojeni asociovaní partneři.
Tito partneři se přímo nepodílí na realizaci projektu, ale mají např. zájem na výstupech projektu nebo projekt v obecné rovině podporují.
Těmito partnery jsou:
Okres Neustadt a.d. Waldnaab
Okres Tirschenreuth
Město Weiden