Exkurze Univerzity třetího věku na Přimdu (2014)

Studium na Univerzitě třetího věku neznamená pouze sezení v přednáškové místnosti a naslouchání lektorovi. Významnou součástí je i praktická část výuky, jako jsou například exkurze či prohlídky.

Začátkem října se účastníci Univerzity třetího věku v Boru vypravili pod vedením RNDr. Zdeňky Chocholouškové, Ph.D. na přírodovědnou exkurzi do lesů v okolí hradu Přimda. Na trase dlouhé několik kilometrů se studenti dozvěděli o hlavních ekosystémech České republiky, učili se rozpoznávat různé druhy rostlin a diskutovali o jejich farmaceutickém využití.


„Exkurze v rámci přednášek bývají skvělým oživením výuky," říká koordinátorka U3V, Bc. Petra Ostapčuková. „Západočeská univerzita pro borské studenty vypravila minibus, který je od borského zámku zavezl přímo na Přimdu a zpět." Samotná vycházka po přimdských lesích trvala několik hodin, a přestože účastníci byli po několikakilometrovém pochodu unavení, nadšení je neopouštělo.


„I když okolí Přimdy znám velice dobře," potvrdil nám jeden ze studentů, „dnešní exkurze mi přinesla mnoho nového. S průvodcem si přece jen člověk všimne věcí, okolo kterých by prošel bez povšimnutí."


„Říjnová exkurze se týkala lesních porostů. V letním semestru jsou pro studenty připraveny exkurze dvě," doplňuje Ostapčuková. „Obě budou zaměřeny na houby rostoucí na Plzeňsku a provázet jimi bude opět lektor ze Západočeské univerzity."


Univerzita třetího věku v Boru se pod záštitou Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity a tachovského REVISu koná již třetím rokem. „Díky finanční podpoře města Boru a vstřícnosti borského zámku můžeme univerzitu otevřít i menšímu počtu účastníků. Pokud bude zájem borských seniorů o vzdělávání trvat, počítáme s výukou i do dalších let," dodává Ostapčuková.