Informace pro účastníky našich kurzů

Vzhledem k situaci, že pohybové/jazykové kurzy i nadále běží a nejedná se o chybu na naší straně, nemůžeme účastníkům vrátit peníze za zbytek lekcí. Stále běží náklady na lektora, režijní náklady apod., které musíme platit.

Jedná se o vládní nařízení, které bohužel ovlivnit nemůžeme. V případě, že vláda nařídí, že kurzy nebudou moci být realizovány, tak samozřejmě zbytek lekcí všem účastníkům uhradíme, jako to bylo i v předešlých případech. Nicméně prozatím kurzy běžet mohou a nevidíme důvod je nerealizovat.

Děkujeme za pochopení

REVIS