Kros-kulturní výměna ve výtvarném umění

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci získají znalosti v oblasti kros-kulturní výměny mezi Západem a jinými kulturami, seznámí se s historií kros-kulturních vztahů a jejich vlivy na Západní (evropské) výtvarné umění. To jim umožní hlubší pochopení vzájemné kulturní provázanosti v širších souvislostech i v kontextu současné globalizace a zvýší jejich kompetence interpretovat či zprostředkovat prožitek z výtvarného umění žákům

DOPORUČENO: učitelům ZŠ, G

 

ROZSAH: 4 vyučovací hodiny

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 5 347 Kč vč. DPH (1 069 Kč na osobu)
pro 10 osob: 5 643 Kč vč. DPH (564 Kč na osobu)
pro 15 osob: 5 940 Kč vč. DPH (396 Kč na osobu)