Pozvánka na besedy

Realizátoři projektu MAP zorganizovali tyto besedy na základě požadavků ze setkání pracovní skupiny „Předškolní vzdělávání a péče, osobnostní vývoj dítěte předškolního věku", které se konalo koncem října 2016. Besedy budou pořádány ve dvou termínech, a to: 26. 4. 2017 pro rodiče předškolních dětí a 10. 5. 2017 pro pedagogické pracovníky.

 

Více informací naleznete v přiložených souborech.