„Senioři komunikují“ letos na Přimdě (2014)

Počítačovou gramotnost si lze osvojit v každém věku. Toto tvrzení může potvrdit téměř osm tisíc absolventů kurzů Senioři komunikují, které pro seniory důchodového věku bezplatně organizuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.

Tento rok tachovský REVIS uspěl se žádostí o konání kurzu na Přimdě. Cílovu skupinou jsou zejména senioři, kteří doposud neměli příležitost používat moderní prostředky současných informačních technologií a kteří mají zájem o základní vzdělání v této oblasti. Na kurzu se senioři učí používat počítač, odesílat e-maily, pracovat s internetem a také zacházet s platební kartou či internetovým bankovnictvím.
„Kurzy Senioři komunikují byly vždy velmi oblíbené," říka Ing. Markéta Podlesná. „Poptávka vždy převyšovala nabídku, proto doporučuji všem zájemcům, aby se co nejdříve přihlásili. Počet míst je omezen podmínkami projektu, můžeme přijmout pouze deset seniorů."
Od samého počátku projektu před osmi lety je hlavním partnerem Nadace České spořitelna, která seznámí seniory s moderními bankovními produkty a jejich použitím.

Kurz proběhne od 7. – 11.července 2014 každý den od 9.00 do 12.00 na Základní škole Přimda.
Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky, které jsou k dispozici na recepci REVISu, na borském zámku a v infocentru Přimdy. Dále je nutno tuto přihlášku doručit do REVISu nejdéle do pátku 13.7.do 12.00. Kurz je bezplatný, náklady jsou hrazeny Nadačním fondem manželů Lívie a Václava Klausových.