Španělský jazyk

PŘIHLÁŠKY

Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.
Pro 2. pololetí školního roku 2016/2017 je uzávěrka stanovena na 13. února 2017.
Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz (po výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.
Nepřihlášeným účastníkům nebude umožněn vstup na akci.
Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.

PLATBY

Do data uzávěrky je nutné také akci zaplatit – a to buď hotově či převodem.
Pokyny k platbám jsou uvedeny na přihlášce.

PRŮBĚH

Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen – leden, únor – červen).
Ve 2. pololetí školního roku mají účastníci možnost pokračovat v návazném kurzu.
V příp. jejich nepřihlášení do 2. pololetí, a tím nedosažení min. počtu účastníků ve skupině, kurz v pololetí skončí.
Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
Pokud na určený den připadá státní svátek, kurz se daný týden nekoná.
Kurz většinou zahrnuje 16 lekcí po 75 min., celkem 20 hod. (pokud není uvedeno jinak).

MÍSTO

Veškeré akce se konají v moderně vybavených učebnách vzdělávacího střediska REVIS (Školní 1094, Tachov).

OSVĚDČENÍ

Účastníci, kteří splní 75% docházku, obdrží závěrečný certifikát o absolvování kurzu

ÚČASTNÍCI

Jazykové kurzy mají standardně 7 až 12 osob.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.