Univerzita třetího věku poběží od října v Mariánských Lázních (2014)

Od října 2014 bude probíhat v Mariánských Lázních výuka oboru Regionální historie Mariánských Lázní a okolí v rámci Univerzity třetího věku. Tachovské Regionální vzdělávací a informační středisko (REVIS) připravuje tento studijní obor společně se Západočeskou Univerzitou a jejím pracovištěm Ústavem celoživotního vzdělávání. „S tímto partnerem naše středisko spolupracuje již 7. rokem, a to na svých pobočkách U3V v Tachově a v Boru, kde běží v současné době výuka čtyř studijních oborů pro seniory", říká Alexandra Hrušková, ředitelka REVISu. „Významným partnerem je také město Mariánské Lázně, které se finančně podílí na provozu nové pobočky na svém území", dodává Hrušková.

Zájemci o studium se mohou těšit na přednášky o historii Mariánských Lázní a okolí a také na vybrané kapitoly z historie lázeňství a architektury. Studijní obor Regionální historie Mariánskolázeňska je dvouletý, výuka bude probíhat jednou za dva týdny (ve čtvrtek) v sále Domu pro seniory v Tepelské ulici v Mariánských Lázních.

Zápis proběhne 16.září 2014, 9.00 - 16.00 hod. v Domě pro seniory v Mariánských Lázních. Zájemci o studium nechť si s sebou přinesou index a občanský průkaz (pokud již se výuky účastní v jiné pobočce), noví účastníci budou potřebovat pasovou fotografii a občanský průkaz.

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení. Více informací najdete na webových stránkách www.revis-tachov.cz, nebo v informační brožuře Pojďte s námi do přírody!, která je volně dostupná např. v infocentru nebo v městském muzeu.