Úředníci (veřejná správa)

REVIS je instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra pro realizaci vzdělávání úředníků ve veřejné správě podle zákona č. 312/2002 Sb. Pro jednotlivé odbory městských, obecních úřadů pravidelně připravujeme odborné semináře k legislativním změnám jako je např. zákoník práce, novely z oblastí ekonomiky, účetnictví a dalších legislativních změn týkajících se specifických témat jako např. dopravní agendy pro odbory dopravy apod.

Řazení:
Název
 • titleNázev
 • priceCena
 

K dalším vzdělávacím oblastem, které zabezpečujeme pro úřady a instituce státní správy a samosprávy patří jazykové kurzy či kurzy počítačových dovedností. Orientujeme se také na manažerské vzdělávání vedoucích úředníků, mezi nejvyužívanější patří kurzy soft-skills (manažerské, komunikační dovednosti, rozvoj týmové spolupráce, efektivní využívání času apod.). Většina z nich je vedena tzv. prožitkovou formou výuky, nepřednášíme pouhou teorii, ale učíme účastníky kurzů dané techniky pro jejich efektivní využití v praxi.

V naší databázi vzdělávacích programů se nachází řada témat, které můžeme nabídnout i z mnoha dalších oblastí. Pokud momentálně nemáme Vámi poptávané téma mezi nabízenými, není problém odborníka na příslušnou oblast sehnat a školení Vám sestavit přesně na míru.

Mezi oblasti, ze kterých zajišťujeme vzdělávací aktivity, patří:

 • jazyky
 • počítače
 • administrativa
 • ekonomika, finance a účetnictví
 • management
 • marketing
 • personalistika
 • právo
 • řidičské dovednosti
 • a další

 

Veškeré kurzy a školení jsou ušity přesně „na míru“ tak, aby napomohly získávání a rozvíjení kompetencí zaměstnanců dané organizace. Bereme ohled na segment trhu, v němž se klient pohybuje, a zohledňujeme jeho časové možnosti. Nabídka většinou zahrnuje kompletní servis – při realizaci každé akce se počítá s komplexním zabezpečením včetně zajištění veškerých studijních materiálů (které účastníkům zůstávají), potřebných pomůcek a didaktické techniky. Úspěšní účastníci získávají na konci akce osvědčení o absolvování kurzu.