Úvodní workshop s exkurzí

Dne 27.4. 2017 proběhl úvodní workshop s exkurzí v rámci výše zmiňovaného projektu. Účastníci, jak z bavorské strany hranice, tak té české, byli provedeni historií společného regionu až do současnosti prostřednictvím přednášky místního historika a spisovatele pana Zdeňka Procházky. Poté navázal s koncepcí rozvoje cestovního ruchu pan ředitel CHKO Českého lesa Tomáš Peckert. Po společném obědě navštívili zájemci Arnoštovu leštírnu, unikátní technickou památku bývalého sklářského provozu. Další navazující akce a činnosti projektu společně představili koordinátoři Ida Pětioká a Jakub Kúdela.