Výsledek VZ- Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka PDA (osobního digitálního pomocníka)" byla vyhlášena v termínu od 22. 4. 2014 do 12.5. 2014.

Předmětem zakázky je dodávka zařízení, včetně dopravy na místo dodání pro potřeby grantového projektu.

V příloze článku naleznete výsledek výběrového řízení, zápis o posouzení a hodnocení nabídek a kupní smlouvu.