Vzdělávejte se i v letních měsících (2014)

Regionální vzdělávací a informační středisko jako každý rok přichází se širokou nabídkou letních kurzů, které poskytují zájemcům možnost věnovat se jak jazykům, tak i pohybové aktivitě.

Není novinkou, že znalost jazyků je nezbytná pro úspěch a budování kariéry. Aby lidé nabyté znalosti přes horké letní dny nezapomněli, vypisuje REVIS již třetím rokem anglickou konverzaci s rodilým mluvčím. „Anglická konverzace je velice oblíbená," říká Bc. Petra Ostapčuková, asistentka vzdělávání. „Ukazuje na to i fakt, že se do tohoto kurzu vrací stejní lidé, kteří ho již absolvovali v uplynulých letech"

V letošním roce se v nabídce kurzů objevila úplná novinka, a to kurzy pro děti. „Chtěli jsme nabídnout možnost aktivního prožití letních prázdnin i dětem, a proto jsme se rozhodli doplnit náš program i pro tuto cílovou skupinu. Jedná se o dva dopolední kurzy, ve kterých si děti procvičí nejen cizí jazyk, ale i počítačové dovednosti," vysvětluje Ostapčuková. Kurzy jsou zaměřeny na německý a anglický jazyk a jsou určeny dětem od 9 do 12 let.

Pro ty zájemce, kteří nechtějí přes léto zahálet, jsou určeny kurzy jógy. „Letos jsme se rozhodli vypsat nejen večerní, ale i dopolední kurz jógy," říká Ing. Markéta Podlesná, manažerka vzdělávání. „Kurzy poběží jak v červenci, tak i v srpnu, a to každé úterý."

Na veškeré vzdělávací aktivity se zájemci mohou přihlašovat prostřednictvím webových stránek, osobně v REVISu či zasláním vyplněné přihlášky poštou. Další informace včetně termínů a cen zájemci najdou na webových stránkách www.revis-tachov.cz.