Agresivní a manipulativní rodič a práce s ním

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci si v průběhu semináře ujasní možnosti efektivní spolupráce rodiny a školy, pochopí zdroje manipulace, uvědomí si, s jakými typy problémových rodičů se v praxi setkávají, naučí se při komunikaci s rodiči vytvářet proaktivní sociální atmosféru a osvojí si techniky zvládání agresivních projevů a obrany proti manipulaci.


DOPORUČENO: učitelům MŠ, ZŠ, G, SOŠ


ROZSAH: 5 vyučovacích hodin


ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 7 828 Kč vč. DPH (1 566 Kč na osobu)
pro 10 osob: 8 215 Kč vč. DPH (821 Kč na osobu)
pro 15 osob: 8 602 Kč vč. DPH (573 Kč na osobu)