Agresivní a manipulativní rodič a práce s ním

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci si v průběhu semináře ujasní možnosti efektivní spolupráce rodiny a školy, pochopí zdroje manipulace, uvědomí si, s jakými typy problémových rodičů se v praxi setkávají, naučí se při komunikaci s rodiči vytvářet proaktivní sociální atmosféru a osvojí si techniky zvládání agresivních projevů a obrany proti manipulaci.


DOPORUČENO: učitelům MŠ, ZŠ, G, SOŠ


ROZSAH: 5 vyučovacích hodin