Nespolupracující žák ve škole

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci kurzu si v průběhu kurzu ujednotí pojem „nespolupracující žák" a „nespolupracující třída", uvědomí si funkčnost obvyklých strategií řešení konfliktních situací při výuce, osvojí si techniky efektivního vyjednávání a dovednost zahájit dialog se žáky na principu aktivního naslouchání, získají informace ohledně přístupu k obtížně zvladatelným žákům.

 

DOPORUČENO: učitelům MŠ, ZŠ, G, SOŠ

 

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 11 095 Kč vč. DPH (2 219 Kč na osobu)
pro 10 osob: 11 482 Kč vč. DPH (1 148 Kč na osobu)
pro 15 osob: 11 869 Kč vč. DPH (791 Kč na osobu)