Nespolupracující žák ve škole

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci kurzu si v průběhu kurzu ujednotí pojem „nespolupracující žák" a „nespolupracující třída", uvědomí si funkčnost obvyklých strategií řešení konfliktních situací při výuce, osvojí si techniky efektivního vyjednávání a dovednost zahájit dialog se žáky na principu aktivního naslouchání, získají informace ohledně přístupu k obtížně zvladatelným žákům.

 

DOPORUČENO: učitelům MŠ, ZŠ, G, SOŠ

 

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin