Univerzita třetího věku v Mariánských Lázních

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Mariánských Lázních čtvrtým rokem studium Univerzity třetího věku.

V nabídce na školní rok 2020/2021 je obor:

 

• Genealogie - hledání rodinných kořenů

Úterý: 13.30 - 15.00 hod. (dle stanovených termínů)

 

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2020/2021 v Mariánských Lázních

1. TERMÍN: ÚTERÝ 18. srpna 2018, 10.00 - 14.00 hod.
2. TERMÍN: ÚTERÝ8. září 2020, 10.00 - 14.00 hod.

MÍSTO ZÁPISU: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Hlavní tř. 504/41, 353 01 Mariánské Lázně

CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI => index + občanský průkaz

NOVÍ STUDENTI => pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz
POPLATEK: humanitní/přírodovědná výuka = 700,- Kč/rok (30 hodin/rok, 10/13 setkání - dle oboru)

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.