Univerzita třetího věku v Mariánských Lázních

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Mariánských Lázních třetím rokem studium Univerzity třetího věku.

V nabídce na školní rok 2017/2018 je obor:

  • TURISTICKÉ ATRAKTIVITY II

 

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2017/2018 v Mariánských Lázních


1. TERMÍN: ČTVRTEK 15. června 2017,  10.00 - 14.00 hod.

2. TERMÍN: ČTVRTEK 7. září 2017,  10.00 - 14.00 hod.


MÍSTO ZÁPISU: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Hlavní tř. 504/41, 353 01 Mariánské Lázně

 

CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI => index + občanský průkaz

 

NOVÍ STUDENTI         => pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz

POPLATEK: humanitní/přírodovědná výuka = 600,- Kč/rok (30 hodin/rok, 10/13 setkání - dle oboru)

 

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.