Univerzita třetího věku v Mariánských Lázních

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Mariánských Lázních studium Univerzity třetího věku.

V nabídce na školní rok 2022/2023 je :

 

Pokračující obor: Psychologie pro každý den II (PhDr. Mgr. Marie Hanušová)

 

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2022/2023 v Mariánských Lázních


TERMÍNY:

ÚTERÝ 21.6.2022, 9.00 - 11.00

ÚTERÝ 6.9.2022, 9.00 - 11.00MÍSTO ZÁPISU: Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Hlavní tř. 504/41, 353 01 Mariánské Lázně

CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI => index + občanský průkaz

NOVÍ STUDENTI => pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz
POPLATEK: humanitní/přírodovědná výuka = 700,- Kč/rok (30 hodin/rok, 10/13 setkání - dle oboru)

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.