Univerzita třetího věku v Mariánských Lázních

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Mariánských Lázních studium Univerzity třetího věku. Program U3V je realizován s podporou města Mariánské Lázně.

V nabídce na akademický rok 2024/2025 je :

 

Kapitoly z architektury II

 

ZÁPISY: úterý 11.6.2024 - 9.00 – 11.00 hod
MÍSTO: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní třída 504, Mariánské Lázně
CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI: index + občanský průkaz
NOVÍ STUDENTI: pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz
POPLATEK: 800,- Kč/rok

ONLINE ZÁPIS: http://www.u3v.zcu.cz/

 

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.