Univerzita třetího věku v Tachově

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Tachově studium Univerzity třetího věku. V rámci každoročně obměňovaných a doplňovaných oborů je možné absolvovat předměty z humanitních věd, přírodovědných oblastí či technického směru.

V nabídce na školní rok 2020/2021 jsou obory:


1. Chutě, vůně a barvy první republiky (PhDr. Daniel Švec)

Středa: 15.00 - 16.30 hod. (dle stanovených termínů)

2. Farmacie známá a neznámá (PharmDr. Jana Chrastinová)

 Středa: 17.15 - 18.45 hod. (dle stanovených termínů)


ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2020/21

1. TERMÍN:STŘEDA 19. srpna 2020, 10.00 - 16.00 hod.
2. TERMÍN: STŘEDA 9. září 2020, 10.00 - 16 hod.

MÍSTO: zápis se konají v budově REVIS, Školní 1094, Tachov

CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI => index + občanský průkaz
NOVÍ STUDENTI => pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz

POPLATEK: humanitní/přírodovědná výuka = 700,- Kč/rok (30 hodin/rok, 10/13 setkání - dle oboru),

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.