Univerzita třetího věku v Tachově

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Tachově studium Univerzity třetího věku. V rámci každoročně obměňovaných a doplňovaných oborů je možné absolvovat předměty z humanitních věd, přírodovědných oblastí či technického směru.

V nabídce na školní rok 2017/2018 jsou obory:

  • Světová literatura
  • Hledání rodinných kořenů
  • Kurz počítačů

 

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2017/2018


1. TERMÍN:ÚTERÝ 20. června 2017, 9.00 - 16.00 hod.

2. TERMÍN: ÚTERÝ 5. září 2017,  9.00 - 16 hod.

           

MÍSTO: zápis se konají v budově REVIS, Školní 1094, Tachov


CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI => index + občanský průkaz

                   NOVÍ STUDENTI         => pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz


POPLATEK: humanitní/přírodovědná výuka = 600,- Kč/rok (30 hodin/rok, 10/13 setkání - dle oboru), 

                   počítačová výuka = 900 Kč/rok (12 až 14 setkání)

 

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.