Univerzita třetího věku v Tachově

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni realizujeme v Tachově studium Univerzity třetího věku. V rámci každoročně obměňovaných a doplňovaných oborů je možné absolvovat předměty z humanitních věd, přírodovědných oblastí či technického směru.

V nabídce na školní rok 2022/2023 je:

Nový obor: Letem dějepisným světem (Mgr. Pavel Voltr)


ZÁPISY na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2022/23

PONDĚLÍ 20. června 2022, 9.00 - 11.00 hod. 

PONDĚLÍ 5. září 2022, 9.00 - 11.00 hod.

 

Místo: REVIS, Školní 1094, Tachov

 

ONLINE ZÁPIS: http://www.u3v.zcu.cz/MÍSTO: zápis se konají v budově REVIS, Školní 1094, Tachov

CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI => index + občanský průkaz
NOVÍ STUDENTI => pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz

POPLATEK: humanitní/přírodovědná výuka = 700,- Kč/rok (30 hodin/rok, 10/13 setkání - dle oboru),

Absolventi jednotlivých oborů získají po ukončení studia diplom. Jeho předání probíhá na slavnostní promoci konané přímo na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni za účasti předních představitelů této instituce. Podmínkou účasti je absolvování 4 semestrů hlavního a 2 semestrů doplňkového programu. Hlavní a doplňkový program si každý z účastníků volí dle vlastního uvážení.