Úvod do historie evropských jazyků

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci semináře získají základní přehled o struktuře, specifických vlastnostech a zeměpisném rozšíření jazyk na evropském kontinentě.

 

DOPORUČENO: učitelům 2. stupně ZŠ, G, SOŠ, SOU

 

ROZSAH: 5 vyučovacích hodin

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 5 195 Kč vč. DPH (1 039 Kč na osobu)
pro 10 osob: 5 492 Kč vč. DPH (549 na osobu)
pro 15 osob: 5 789 Kč vč. DPH (386 Kč na osobu)