Úvod do historie evropských jazyků

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účastníci semináře získají základní přehled o struktuře, specifických vlastnostech a zeměpisném rozšíření jazyk na evropském kontinentě.

 

DOPORUČENO: učitelům 2. stupně ZŠ, G, SOŠ, SOU

 

ROZSAH: 5 vyučovacích hodin