Úvod do judaismu a dějin židovského osídlení

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V praktickém semináři účastníci získají základní přehled o věroučné podstatě judaismu, židovských tradicích, svátcích a rituálních předpisech. Získají teoretický základ pro výuku těchto témat včetně informací o dostupné doporučené literatuře. Utvoří si představu o struktuře praktické lekce (workshopu), kterou budou schopni vést se svými studenty.

 

DOPORUČENO: učitelům 2. stupně ZŠ, G, SOŠ, SOU

 

ROZSAH: 5 vyučovacích hodin

 

ORIENTAČNÍ CENA NA ZAKÁZKU VE VLASTNÍCH PROSTORÁCH:

pro 5 osob: 5 195 Kč vč. DPH (1 039 Kč na osobu)
pro 10 osob: 5 492 Kč vč. DPH (549 Kč na osobu)
pro 15 osob: 5 789 Kč vč. DPH (386 Kč na osobu)