Úvod do judaismu a dějin židovského osídlení

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V praktickém semináři účastníci získají základní přehled o věroučné podstatě judaismu, židovských tradicích, svátcích a rituálních předpisech. Získají teoretický základ pro výuku těchto témat včetně informací o dostupné doporučené literatuře. Utvoří si představu o struktuře praktické lekce (workshopu), kterou budou schopni vést se svými studenty.

 

DOPORUČENO: učitelům 2. stupně ZŠ, G, SOŠ, SOU

 

ROZSAH: 5 vyučovacích hodin